"I huvudet på..." - Li Pamps samtalsserie fortsätter

Efter förra månadens succé fortsätter nu vår samtalsserie där Li Pamp tar pulsen på personligheter i svenskt kulturliv. Under april månad bjuder vi in till två spännande kvällar.

Li Pamp

Torsdagen den 11 april kl 18.30 hälsar vi välkommen till ”I huvudet på Lars Strannegård”.

Som rektor för Handelshögskolan, professor i företagsekonomi och innehavare av en rad stolar i svenskt kulturliv är han en maktfaktor. Lars Strannegård har genomfört stora förändringar för den egna institutionen, bland annat med integrerandet av konst och kultur i utbildningen. Hans visioner för studenterna sträcker sig bortom tidigare rådande normer och en av hans drivkrafter är “att stimulera människor att tänka”.

Onsdagen den 24 april kl 18.30 är det dags för Li att krypa in ”I huvudet på Thomas Sandell”. 

Ofta omnämnd som ”svensk arkitekturs affischpojke” är Thomas Sandell en av landets mest uppmärksammade arkitekter och formgivare. Pojken har numera fyllt ganska många år och har stora bostadsområden, extraordinära villor, möbelklassiker och rader av inredningsprojekt på sitt långa CV. Detta samtal kommer att handla om drömmar, kreativitet och önskan om ett djärvare arkitekturklimat.

Samtalen kostar 200 kronor per person och inkluderar ett glas vin med tilltugg.

Välkommen med anmälan till: li.pamp@auktionsverket.se