Hösten på Nybrogatan 32

Nu pågår inlämning till höstens kvalitetsauktioner på Nybrogatan 32

Joakim Geiger, Markus Anderzon och Ulrika Ruding

DESIGN & PHOTO - auktion online den 24 september

ASIAN ART & WORKS OF ART - auktion den 22 oktober

ART & ANTIQUES - auktion online den 23 oktober

MODERN ART & DESIGN + CONTEMPORARY- auktion den 20 november

IMPORTANT SALE OF FINE ART & ANTIQUES - auktion den 5 december 

ASIAN ART & WORKS OF ART - auktion den 6 december

För inlämning, värdering och hembesök kontakta: 

KONST
Pierre Olbers 0733-40 67 61 • pierre.olbers@auktionsverket.se
Marc Maurie 0733-40 67 56 • marc.maurie@auktionsverket.se
Joakim Geiger 0733-40 67 62 • joakim.geiger@auktionsverket.se

MÖBLER & KONSTHANTVERK
Ulrika Ruding 0733-40 67 57 • ulrika.ruding@auktionsverket.se
Markus Anderzon 0733-40 67 48 • markus.anderzon@auktionsverket.se