Film: Sofie Bexhed berättar om Fontana!

Höstens Moderna auktion bjuder på ett fantastiskt verk av en av världens främsta efterkrigskonstnärer, Lucio Fontana. Hör konstspecialist Sofie Bexhed berätta om det lysande konstverket - Concetto Spaziale - Attese.

Sofie Bexhed framför Lucio Fontanas "Concetto Spaziale - Attese".

Lucio Fontana, Concetto Spaziale - Attese

Produktion 2017: Nordisk Drama & Dokumentär AB

Du kan även se filmen här


Tre svepande snitt öppnar upp Lucio Fontanas ­spektakulära duk Concetto Spaziale - Attese, 1960. Detta ­imponerande ­konstverk vars vibrerande gula färg lyser och reflekterar sin ­mästares ­begåvning. En av de mest betydelsefulla och ­uppskattade ­k­onstnärerna av vår tid.

Lucio Fontana (1899-1968) omdefinierade och revolutionerade konsten och räknas till en av de mest inflytelserika efterkrigskonstnärerna, av största betydelse för kommande generations konstnärer. Han föddes i Argentina och delade sitt liv mellan födelselandet och det nya hemlandet Italien. 1946 publicerade han sitt första manifest, Manifesto Blanco. Här presenterade han sina idéer för att skapa ett nytt medium, en ytterligare dimension, som skulle innefatta arkitektur, måleri och skulptur. Detta var grogrunden till Spazialismo (spatial­ismen) och målet var att bryta sig igenom det traditionella tvådimensionella bildplanet.

Detta var förändringens och framtidens tid: vetenskapen, teknologin, kvantfysiken och rymdresandets tid. Gigantiska hopp i utvecklingen som födde och uppmuntrade Fontanas nyfikenhet att skapa en konst som kunde reflektera samtidens tidsanda. Dukens yta förvandlades och fick istället en ny uppgift – att ge plats åt ett mörkt bakomliggande tomrum. Egentligen en ganska enkel handling, i vilken betraktaren istället inbjöds att omslutas av oändlighetens mörker bakom själva målningen. Genom detta öppnade Fontana upp, såväl bokstavligt som bildligt, den nya dimensionen:  ”I don’t want to make a painting; I want to open up space, create a new dimension, tie in the cosmos, as it endlessly expands beyond the confining plane of the picture”.

I slutet av 1958 började Fontana arbeta med sina tagli (snitt). Detta som en vidareutveckling av den tidigare serien buchi (hål) i vilken han punkterade dukarna med stick. I tagli-verken skar han istället, med yttersta koncentration och precision, genom den monokroma dukens yta. Gradvis utvecklade han sin skapelseprocess och teknik, förlängde snitten och reducerade antalet på dukarna. Genom kombinationen av det dramatiska utförandet och den monokroma dukens minimalistiska elegans lyckades han därmed skapa någonting som aldrig tidigare setts. Och ej heller att förglömma - telletan - de svarta remsorna av gasbinda på snittens baksida som är av samma betydelse som själva snitten eftersom det är dessa som representerar denna nya dimension, det okända och outforskade i vilken dåtid, nutid och framtid möter det vi ännu inte vet. Det är detta som gör tagli till själva kvintessensen av Lucio Fontanas karriär.

Vid denna aktuella målnings tillkomst behärskade Fontana sin teknik till absolut perfektion. Den spektakulära målningen imponerar med sin ovanliga storlek och har ända sedan den förvärvades hos Marlborough Gallery 1964 tillhört samma samling. De tre snitten, alla varierande i såväl längd som vinkel, följer varandra likt en baletts perfekta harmoni där de skär genom den närmast självlysande mättade gula monokroma ytan. Detta är en stjärna som lyser och nästintill bländar sin betraktare. Ett briljant mästerverk.

Utrop SEK 10.000.000-15.000.000.

För mer information, kontakta vår specialist Sofie Bexhed
sofie.bexhed@auktionsverket.se • +46 8 453 67 54

Moderna
Visning 2-8 november
Auktion 9-10 november

Till katalogen