Grand Tour - föremål sökes till vårens auktion

Vi söker äldre souvenirer och artefakter från Medelhavskulturen till vårens Grand Tour auktion.

Grand Tour

Intresset för antikens berättelser består i så väl humanvetenskapliga som populärvetenskapliga sammanhang. På museér och på vita duken roar och oroar oss romerska hjältar, gudar och heroer. Det klassiska arvet är ständigt närvarande i den västerländska kulturen.

När antiken under renässansen blir föremål för en veritabel dyrkan uppstår fenomenet Grand tour resor. Unga ädlingar i norra Europa beger sig ner till Södern för att beskåda lämningar efter antiken. I fulla koffertar och vagnslaster tar man med sig hem föremål i keramik, marmor och brons. Artefakter funna i jorden som idag utgör basen i flera stora museérs bestånd. Företeélsen är som mest intensiv under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet och övergår efter 1800-talets mitt i det som är rötterna för modern turism.


Redan under 1700-talet så tillverkar man för denna marknad souvenirer i form av miniatyrtempel i marmor, statyetter i brons föreställande kända antika skulpturer,
obelisker, sarkofager och kejsarbyster och annat som i portabel form manifesterar antikens konst och arkitektur.

Det är denna typ av föremål vi letar efter till vår specialauktion.
Även konst, smycken, äldre böcker och grafik som knyter an till samma tema är välkomna.

Artefakterna vi söker är från de stora Medelhavskulturerna, Grekland, Rom och Egypten. Med sådana föremål vill vi ha också en proveniens. Ett tidsmässigt råmärke är att de ska ha kommit in till Sverige senast under tidigt
1970-tal. Har de förts in senare och bra proveniens kan styrkas är
de också välkomna. Vi vill dock understryka att beslutet om vi tar
emot artefakten eller inte fattas unikt för varje enskilt föremåls proveniens.

För mer information vänligen kontakta 
Anders Svensson
anders.svensson@auktionsverket.se