Gerhard Nordströms konstskatt till Ernst-Hugo Järegård under klubban!

Gerhard Nordström räknas som en av våra främsta konstnärer. Han brann av engagemang och skaparlust. Vid första anblick kan hans skildringar av bruna skånska åkrar och prunkande landskap te sig oskuldsfulla och idylliska. Men i grönskan gömmer sig ofta politiskt laddade motiv och ett kritiskt granskande öga.

Gerhard Nordström, Ridå

Gerhard Nordström började sin konstnärliga karriär tidigt. Redan som fjortonåring inledde han sina studier på Skånska Målarskolan i Malmö, och tre år senare blev han antagen vid Konstakademien i Stockholm. Efter avslutade studier anslöt han sig kort till femtiotalets färg- och formexperiment, där fokus låg på geometri och abstraktion. Men då han fann detta uttryckssätt otillräckligt hamnade han relativt snart i en konstnärlig kris, som vändes först när han hittade hem i grafiken. Experimenterandet med det svartvita gav Nordström ett friare förhållningssätt till konsten och agerade utlösande på hans konstnärskap. Under 1960-talet blev det politiska budskapet alltmer framträdande i hans grafiska blad, med tydliga referenser till konsthistoriens samhällsskildrare, såsom Francisco Goya.

Den gryende antikrigsrörelsen under 1960-talet fick Nordström att än en gång vända sig till måleriet för att förmedla det fullständigt absurda och omänskliga i all form av krigföring. Hans kanske starkaste bildsvit; ”Sommaren 1970” skildrar det skoningslösa våldet på ett sätt som vi inte upplevt det tidigare. Med fotorealistisk skärpa målade han in utsnitt ur politiska händelser, samhällsfenomen och naturkatastrofer mitt i ett idylliskt skånskt sommarlandskap. Nordström hade en unik förmåga att kombinera surrealism och realism på ett kusligt och fascinerande sätt som lämnar få oberörda.

Gerhard Nordström kom från en mycket kulturell familj, där flera familjemedlemmar var konstnärligt aktiva. Systern Karin Nordström valde tidigt skådespelaryrket. Som elev på Malmö Stadsteater kom hon att uppvaktas flitigt av studiekamraten Ernst-Hugo Järegård, som omsider skulle bli en av Sveriges genom tiderna främsta skådespelare. Gerhard och Ernst-Hugo blev snabbt vänner, och genom äktenskapet mellan systern och Järegård kom denna vänskap att fördjupas under årens lopp. Nordström kom att måla ett stort antal målningar till Ernst-Hugo med familj, varav Stockholms Auktionsverk nu har fått förmånen att förmedla vidare en omfattande del av samlingen.

En del av Moderna & Nutida - slagauktion 24 november

Till katalog