Georg Suttner - Den svenska modernismens röda tråd

Just nu pågår en temaauktion med konst av Georg Suttner. Visning Slakthusgatan 22. Auktion online 13 oktober. 

Temaauktion: Georg Suttner

Suttner föddes 1922 i Laxarby i Dalsland och började måla redan under sin tid i realskolan. Sin inspiration hämtade han under denna tid från två andra dalsländska konstnärer, Otto Hesselbom och Olof Sager-Nelson. 1943 började han studera vid Valands målarskola i Göteborg och tog här intryck av framför allt Göteborgskoloristerna. När andra världskriget var över 1945 öppnades gränserna och de unga som inte kunnat lämna Sverige kunde nu resa ut i det delvis sargade Europa. Suttner reste till Oslo, där han studerade vid Statens håndverks- och kunstindustriskole 1947-48 för att sedan flytta vidare till Köpenhamn där han studerade vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1948-49. Suttner ville studera vidare och reste så 1950 till Paris där han under ett års tid studerade för Fernand Legér. Det var först här, i konstens huvudstad och under Legérs ledning, som han kände att han började måla rent och arbeta med färgen. Hans konst kan beskrivas som färgrik, kontrastfylld, abstrakt och expressionistisk. 


Han medverkade i Decemberutställningarna på Göteborgs konsthall, vandringsutställningen Swedish Abstract i USA, Sveriges allmänna konstförenings Stockholmssalonger på Liljevalchs konsthall samt i konstnärsgruppen Aktiv färgs utställning på Galerie Blanche i Stockholm. Separata utställningar hade han bl a i Stockholm 1955 och 1960, Göteborg, Södertälje, Sandviken och i hemtraktens Åmål och Bengtsfors. 


Suttner blev känd 1964 när han i Stockholm gjorde en protest mot den samtida popkonsten genom att ställa ut Gamla Stan i vad han själv kallade en polyrealistisk drive in utställning. Härvid protesterade han bl. a genom att signera en pissoar med sitt eget namn, och att märka upp kända platser och vyer som uppköpta av internationella konstinstitutioner. Genom denna demonstration mot popkonsten, vilken under 60-talet präglade konstvärlden, så manifesterar sig Suttner som en av de sista modernisterna genom att sammanfoga teorier som the readymade och surrealistisk filmteknik och sammanför dem med sin egen konstteorier. 


Suttners senare liv hade en kraftigt akademisk prägel då han var lärare vid flera institutioner, både i Stockholm och Göteborg, tills han till sist tillträdde som rektor för Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Samtidigt fortsatte han aktivt att måla i en ton som präglades kraftig av hans expressionistiska och modernistiska grunder tills hans död 2014. 

Till katalog

Visning Slakthusgatan 22 vid Globen