Carl Samuel Graffman - den bortglömde landskapsmålaren

Arbeten av Graffman finns bl.a i Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Rosendals slott och Kungliga biblioteket. Stockholms Auktionsverk har nu fått förtroendet att sälja en unik samling verk av 1800-talskonstnären. Då det finns få verk bevarade av Graffman är vi stolta att kunna presentera hela 24 teckningar. Auktion online 14 december 2017.

Carl Samuel Graffman, "Stockholms slott från Djurgården" (beskuren)

Auktion online 14 december 2017

För mer information, kontrakta Michael Nilzon
08-453 67 18 • michael.nilzon@auktionsverket.se

CARL SAMUEL GRAFFMAN – teckningar

1801 Göteborg – 1862 Konradsbergs hospital, Stockholm

Sin första utbildning fick Graffman av ritmästare P.L Dahlbom och därefter år 1817 målarlära av dekorationsmålaren Beyer i Göteborg. 1821 reste G. till Stockholm och blev inskriven som elev vid Konstakademien under Fredric Westin och kom senare att räknas som en av Carl Johan Fahlcrantz mest begåvade elever.

Fahlcrantz romantiska landskapskonst gjorde stort intryck på Graffman, som även beundrade Rembrandt och Salvator Rosa och studerade de franska romantikerna. På utställningen 1829 tilldelades han akademiens större stipendium för målningen ”Utsigt af Staden Götheborg, ifrån Skansen Kronan”. Detta möjliggjorde Graffmans resa till Skottland 1830 där han b.la träffade författaren Sir Walter Scott på Abbotsford.Efter hemkomsten publicerade G. sina ”Scottska Vuer - tecknade efter naturen under en resa i Scottland år 1830”, litograferade av C.J Billmark.

På akademiens utställningar 1831 och 1834 fick Graffmans skotska bilder stor uppmärksamhet samt gav honom agrévärdighet. 1834 års stipendium gav G. chansen att besöka Tyskland, Holland, Schweiz och Frankrike. Under Parisvistelsen 1835, där han studerade i L.Cogniets ateljé, drabbades Graffman av en obotlig sinnessjukdom och satt i ett år på ett sjukhus i Charenton utanför Paris. Åter i Stockholm, där hans tillstånd av schizofreni och förföljelsemani samt politiska grubblerier tog över helt och konsten kom av förklarliga skäl i skymundan. G. blev 1838 arresterad då han på Castenhoffs källare offentligt hade mordhotat den Ryske Storfursten inför dennes besök i Stockholm: ”låt man den förbannade ryssen komma hit, jag skall vara man för att han icke kommer med lifvet härifrån”.

Konstnären Graffman hamnade år 1838 på Danvikens Hospital och Dårhus, där han satt avskärmad från världen i över tjugo år av sitt liv. År 1861 överfördes Graffman till Konradsbergs Hospital där han dog ett år senare. Danvikens läkare Doktor Sondén meddelade följande i ett dokument från 1856: ”Allt sedan hans inträde på Dårhuset, har han ej kunnat förmås att måla eller rita, endast med penna och bläck eller sotkål har han tecknat en massa med orediga bilder på strödda papperslappar, dels fragmenter af landskap, dels djur och menniskofigurer eller porträtter”.

Helst skildrar nu Graffman berg och klippor eller skogar och träd i ett vilande mörker, figurteckningarna är fåtaliga. Sjukdomen är bla märkbar i de verk där han klistrade ihop sina små blad till mosaiker ofta tillsammans med en svårtydd text. Teckningar av Graffman finns bla i Nationalmuseum och i Göteborgs Konstmuseums samlingar.