Böcker, Kartor & Handskrifter - utlämning av föremål

Utlämning av föremålen sker på Nybrogatan 32 t.o.m. den 28 juni, därefter i Magasin 5 från den 2 juli.
Den 21 juni stänger vi kl 15.00 och Midsommarafton är alla våra filialer stängda.

Rare Books