Böcker, Kartor & Handskrifter - inlämning pågår!

Sälj på höstens Bokauktion - inlämning pågår! Klubbauktion den 7 december. 

Originalupplagan av bröderna von Wrights Svenska foglar, Stockholm 1828-38. Kommer på bokauktionen i december.

Våra kunder söker bland annat verk rörande Asien och Ryssland, resor av Linné och hans lärjungar, äldre intressanta eller dekorativa manuskript eller dokument, tidiga fotografier, klassiker som originalupplagan av Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna och Svensk Botanik, samt kartor och atlaser från 1500-1700-talet.

Vänligen kontakta våra specialister för mer information, värdering och inlämning. 

Katharina Fahlstedt
Tel: 08-453 67 49
katharina.fahlstedt@auktionsverket.se

Hans Larsson
Tel: 08-453 67 47
hans.larsson@auktionsverket.se