Böcker, Kartor & Handskrifter - inlämning pågår!

Nu pågår inlämning till höstens Bokauktion den 7 december. 

Originalupplagan av bröderna von Wrights Svenska foglar, Stockholm 1828-38. Kommer på bokauktionen i december.

Vänligen kontakta våra specialister för mer information, värdering och inlämning. 

Katharina Fahlstedt
Tel: 08-453 67 49
katharina.fahlstedt@auktionsverket.se

Hans Larsson
Tel: 08-453 67 47
hans.larsson@auktionsverket.se