Auguste Herbins Composition visades i Paris

Auguste Herbins Composition presenterades på Svenska Klubben i Paris den 25 april. Målningen säljs på vårens Moderna 16 maj 2019.

Pierre Olbers, Victoria Bojsen och Stockholms Auktionsverks representant i Paris, Fabian Edelstam, flankerar Auguste Herbins målning

Stockholms Auktionsverks Victoria Svederberg Bojsen och Pierre Olbers Saint Bellies presenterade målningen av Auguste Herbin på Svenska Klubben, rue de Rivoli, i Paris, 25 april 2019.

Målningen säljs på vårens Moderna 16 maj 2019.

För mer information, kontakta våra specialister

Pierre Olbers Saint Bellies
pierre.olbers@auktionsverket.se • 0733 40 67 61

Victoria Svederberg Bojsen
victoria.bojsen@auktionsverket.se