Årets auktionshändelse - Lennartsnäs slott!

Stockholms Auktionsverk har fått förtroendet att auktionera ut inventarierna från Lennartsnäs slott, ett uppdrag som omfattar drygt 400 föremål. Slottssamlingen är den mest omfattande som säljs i landet sedan Stockholms Auktionsverks auktion av Biby Fideikommiss våren 2014. Försäljningen kommer att ske vid tre tillfällen under juni med start i samband med The Evening Sale 5 juni, Online 12-13 juni samt Arts & Antiques 18 juni.

Lennartsnäs Slott Interiör. Foto: Fredrik Bokar

Katalog och resultat Lennartsnäs - The Evening Sale 

Resultat Lennartsnäs Online 

Katalog Art & Antiques - Auktion 18 juni

Samlingen omfattar framförallt antika möbler och konsthantverk samt måleri. Ur det historiska lösöret har flera föremål gått i arv inom familjerna af Ugglas, Lewenhaupt och af Nordin. Den nuvarande ägaren har under ett par årtionden arbetat med att återförvärva föremål som historiskt ingått i slottets inredning. Tillsammans med värderingsmannen Esbjörn Kronberg (1929-2012) har flera kulturhistoriskt intressanta objekt återbördats till Lennartsnäs, föremål som ju kommer att kunna förvärvas vid detta unika tillfälle.

Stockholms Auktionsverk  befäster i och med uppdraget av Lennartsnäs sin position som det självklara valet för herrgårds- och slottsförsäljningar av dignitet. Genom en kunnig  och lyhörd expertstab, ödmjukhet inför det historiska materialet och upparbetad logistik, så kan vi erbjuda marknadens mest kraftfulla tjänster inom segmentet, säger Markus Anderzon, specialist på antika möbler och konsthantverk.  

Lennartsnäs ligger vid fjärden Görväln i Mälaren och har anor sedan medeltiden då kronogodset tillhörde Vadstena kloster. Genom sammanslagning av gårdarna Källvik och Hamra bildades ett frälsesäteri, som fick namnet Lennartsnäs på 1690-talet, efter fältmarskalken Lennart Torstenson. 1787 påbörjades uppförandet av den nuvarande slottsbyggnaden av hovmarskalken Gustaf Wachschlager, dock färdigställdes inte byggnaden förrän drygt fyra decennier senare. Säteriet ärvdes 1812 av hans dotterson greve Gustaf Göran Gabriel Oxenstierna, som sålde Lennartsnäs 1831 till greve Pehr Gustaf af Ugglas, som även var ägare till Almare-Stäket, Forsmark och Krusenberg. Det var under af Ugglas tid som slottet fick dess nuvarande utseende.

Lennartsnäs Slott

Auktion

Art & Antiques 18 juni