Värdering av fotografi

Torsdagen 23 februari kl 12-15 finns experten Leif Wigh på plats för att värdera och ta emot äldre och samtida fotografi till vårens auktion

Läs mer

Expertbesök i Finland

Den 21-22 februari besöker våra intendenter Marc Maurie och Tomas Persson Finland för värdering och inlämning till vårens auktioner.

Läs mer

Se film!

Se filmen för Fashion & Lifestyle gjord av studenter från Beckmans Designhögskola

Läs mer
461–470 av 504