Specialauktion - Hertha Hillfon

Auktionen innehåller verk från hela hennes konstnärskap såsom monumentala meditativa ansikten samt mindre, abstrakta skulpturer. Se filmen med Hertha Hillfon i hennes ateljé.

Läs mer
301–310 av 315