Swedish Modern

Designhistorikern Christian Björk berättar om denna intressanta och internationellt uppmärksammade period i svensk möbelhistoria.

Läs mer

Peter Weiss på Moderna

Under vårens Moderna auktion presenteras verket Staden från 1940. Ett verk som inspirerats av de stora renässansmästarna.

Läs mer
21–30 av 55