Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Budgivning på onlineauktion

För att kunna vara med och bjuda på onlineauktionerna måste du först registrera dig som kund.

Gå in under rubriken Bli kund längst upp till höger på denna sida. När du registrerat dig erhåller du dina personliga inloggningsuppgifter som är kundnummer och lösenord.
Är du registrerad kund på Stockholms Auktionsverk sedan tidigare gäller de inloggningsuppgifterna även här.
Logga in under rubriken Logga in längst upp till höger på denna sida.
Det är nu klart för budgivning.

Vi ber dig observera följande punkter

• Lägsta bud är 300 kr.

• Budgivning sker enligt fastställd tariff.

Du kan antingen bjuda det nästa aktuella budet enligt tariffen, eller lägga ett högre maxbud. Budgivningen styrs då till din fördel och bjuder så förmånligt som möjligt.

Exempel 1: Aktuellt bud ligger på 4000 kr. Du lägger ett maxbud på 5000 kr. I detta fall höjs budgivningen till 4200 kr som alltså är ditt bud. Om ingen annan bjuder slutar auktionen till din fördel med ett klubbat belopp om 4200 kr trots att ditt maxbud är 5000 kr.

Exempel 2: Aktuellt bud ligger på 2 000 kr vilket understiger bevakningspriset (se nedan). Bevakningspriset (som aldrig visas) är 4 000 kr. Du lägger ett maxbud på 7 000 kr vilket resulterar i att aktuellt bud höjs till 4 000 kr, dvs bevakningspriset. Givetvis är du med i budgivningen upp till och med 7 000 kr om så krävs.

• Om ditt bud är lägre än bevakningspriset, dvs säljarens lägsta godtagbara försäljningspris, meddelas detta med texten "Bevakningspris ej uppnått".

• Var noga med att bekräfta budet.

• Lagda bud är bindande och kan inte återkallas.

• Budgivningen förlängs om flera budgivare är aktiva i budgivningens slutskede enligt följande: Om det är mindre än två minuter kvar förlängs budgivningen med en minut. Om det är mindre än en minut kvar förlängs budgivningen med två minuter.