Avhämtning av föremål

Samtliga föremål kan avhämtas på Nybrogatan 32 under auktionsdagarna.

Avhämtning av föremål från våra klubbauktioner (1930-tal)

Efter varje slagauktion finns det möjlighet att avhämta sina inropade föremål på Nybrogatan 32. Efter en tid förflyttas föremålen till ArtMove eller i särskillda fall till Stockholms Auktionsverks lokaler i Frihamnen.

För aktuella uppgifter om avhämtning och vilka datum som gäller se information under respektive auktion

Föremålen ska avhämtas senast 12 dagar efter avslutad auktion. Därefter tillkommer förvaringsavgift med 50 kr/dag och föremål (100 kr/dag för skrymmande föremål) som betalas direkt till ArtMove.

Medtag legitimation samt eventuell fullmakt vid uthämtning.

Observera att betalning av föremålen skall ske till Stockholms Auktionsverk och betalningen skall ha kommit oss tillhanda innan utlämning kan ske från ArtMove.

Adress till ArtMove: Frihamnsgatan 58, Magasin 6, entré 3. Öppet: helgfri måndag - fredag kl 9-16.