Avhämtning av föremål

Samtliga föremål kan avhämtas på Nybrogatan 32 under auktionsdagarna.

Avhämtning av föremål från våra klubbauktioner (1930-tal)

Dagen efter auktionen packas och transporteras samtliga föremål till ArtMove, beläget i Magasin 6 i Stockholms Frihamn. Observera att utlämning ej kan ske på Nybrogatan denna dag.

Utlämning från ArtMove påbörjas dagen därpå.

Adress till ArtMove: Frihamnsgatan 58, Magasin 6, entré 3. Öppet: helgfri måndag-fredag kl 9-17.

Föremålen ska avhämtas senast 12 dagar efter avslutad auktion. Därefter tillkommer förvaringsavgift med 50 kr/dag och föremål (100 kr/dag för skrymmande föremål) som betalas direkt till ArtMove. Medtag legitimation samt eventuell fullmakt vid uthämtning.

Observera att betalning av föremålen skall ske till Stockholms Auktionsverk och betalningen skall ha kommit oss tillhanda innan utlämning kan ske från ArtMove.

För aktuella uppgifter om vilka datum som gäller se information under respektive auktion.
Dessa datum läggs upp i samband visning.