Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Budgivning

För att lämna bud ska du vara kund hos Stockholms Auktionsverk och sakna betalningsanmärkningar. Legitimation ska alltid lämnas vid avgivande av anbud eller anmälan om budgivning i sal eller telefon.

Det finns flera sätt att delta i auktionen på.

Skriftligt inropsuppdrag

I våra lokaler finns förtryckta anbudsblanketter. Du behöver bara fylla i föremålets auktionsnummer och det högsta belopp som du är villig att betala. Kundtjänst bjuder sedan för din räkning under auktionen upp till angivet högsta belopp men alltid så förmånligt som möjligt. Detta betyder att du har möjlighet att få köpa under ditt högsta belopp om ingen bjuder emot.

Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas direkt hos Kundtjänst eller via e-post, fineart@auktionsverket.se, senast kl 17 dagen före auktionen.

Förhandsbud online

Du kan lägga bud online fram till 1 timme före auktionsstart. Vid varje objekt i katalogen online ligger en "Lägg bud"-knapp. Ange det högsta belopp som du är villig att betala. Kundtjänst bjuder sedan för din räkning under auktionen upp till angivet högsta belopp men alltid så förmånligt som möjligt. Detta betyder att du har möjlighet att få köpa under ditt högsta belopp om ingen bjuder emot.

Budgivning i salen

Kundtjänst lämnar utan kostnad ut en numrerad auktionsspade. Denna spade använder du vid budgivning i salen genom att tydligt visa den för auktionskommissarien. Om du avger det sista budet blir du köpare och ditt spadnummer registreras av auktionskommissarien.

Budgivning per telefon

Om du önskar bjuda per telefon ska du lämna en skriftlig ansökan till Kundtjänst senast vardagen före auktionen. I ansökan ska specificeras vilket eller vilka föremål budgivningen ska avse och vilket telefonnummer du kan nås på vid tiden för budgivningen. När budgivningen närmar sig det föremål du önskar bjuda på ringer en representant från Kundtjänst upp direkt från auktionssalen. Du framför dina bud genom representanten. Denna service är begränsad av antalet tillgängliga telefonlinjer.
Läs mer

Live budgivning online

Som inloggad kund kan du delta i budgivningen online i realtid. Har du inget login anmäler du dig här. Du erhåller ett kundnummer och lösenord direkt.

För att kunna bjuda 1 MSEK eller mer via Live budgivning online erfordras speciellt godkännande. Vänligen kontakta Kundtjänst på fineart@auktionsverket.se senast 24 timmar före auktionstillfället.
Läs mer