Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Utförsel och export av kulturföremål

Har du ropat in en fin gammal byrå på auktion? Ska du flytta utomlands och vill ta med den? Då kanske du först måste ansöka om utförseltillstånd och exporttillstånd.

Visning Klassiska

Enligt lagen om kulturminnen får inte äldre kulturföremål föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. Reglerna har kommit till för att skydda det svenska kulturarvet från att utarmas.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida om vilka lagar och regler som gäller
Klicka här