Markus Anderzon

Antika möbler och konsthantverk

Markus Anderzon

Specialist
Tel: +46 (0)8-453 67 48
markus.anderzon@auktionsverket.se

"Jag kommer från Valdemarsvik på gränsen mellan Östergötland och Småland. Det är en bygd som är rik på kulturarv med många slott och herresäten. Min farfars far var arrendator under Forsby herrgård där ägarinnan, fröken Karin Bergenstråhle, bodde när jag var barn - en mytisk figur, nästan som Greta Garbo, otroligt vacker, som levde ensam och tillbakadraget hela livet med sina hästar fast karlarna jagade henne. Hela den historien och hennes karaktär fascinerade mig.

Min pappa kom från en släkt av kroppsarbetare men gjorde ett karriärhopp, utbildade sig till ingenjör och blev direktör för ett mekaniskt företag. Han var en riktig entreprenör men hans livsluft var att samla gamla föremål alltifrån allmoge till stockholmsarbeten. På alla semestrar reste vi runt på landsortsauktioner framför allt norröver, på fäbodvallar och gårdar. Man kan verkligen säga att det var ett intresse jag fick i blodet. Hemma satt vi på 1700-talsstolar och åt flingor med skedar i 1700-talssilver. Jag var bara femton år gammal när jag med egna pengar köpte ett pojkporträtt på Karl XI från 1600-talet.
Det blev så mycket att jag var utled på allt det där under skoltiden, men så på gymnasiet började jag intressera mig för traktens högreståndsarkitektur. På universitet läste jag arkitekturhistoria, byggnadsrestaurering och konstvetenskap bland annat. Jag höll på i sex år och var ganska grundlig när jag plockade russinen ur kakan. Jag tog en fil mag i konst- och bildvetenskap 1999.

När jag hade utbildat mig färdigt började jag se mig om efter arbete på auktionshusen och fick jobb i mottagningsdisken på Stadsauktion i början av 2000-talet, strax före flytten från Gallerian. Det var ett riktigt lärosäte med fullt ös sju dagar i veckan och tretusen föremål som såldes på klubbauktion varje vecka. Jag lärde mig enormt mycket genom att hantera alla dessa objekt och möta alla människor.

Till konstavdelning kom jag 2004 med inriktning på svenskt måleri, framförallt från 1600- och 1700-talen. I våras bytte jag sedan till min nuvarande tjänst, där jag har ansvar för äldre möbler och konsthantverk tillsammans med kollegorna Bertil Carlsson och Ulla-Karin Warberg. Som auktionshus är vår viktigaste uppgift att lyfta fram det som är kvalitet, förädla och nyupptäcka gamla sanningar. Där är vi kulturbärare på ett annat sätt än museerna som ju arbetar med fasta samlingar medan vi varje säsong omsätter och katalogiserar en mängd nya objekt. Se till exempel på det här skåpet som 1829 gavs som gåva av drottning Sofia Albertina till hennes silverputserska - hon hade en heltidsanställd sådan. Det är gjort i ek och har gått i arv i generationer. Det är ett fantastiskt objekt med en intressant proveniens, som det är otroligt att man kan köpa för förhållandevis litet pengar. Om man jämför med mycket annat är det verkligen prisvärt att köpa vårt fina kulturarv. Det är egentligen bara möbler av Haupt och hans krets som säljs riktigt dyrt, för att tillgången är så liten.

När det gäller gustavianska objekt finns ett mycket stort intresse även internationellt, ingen tvekan om den saken. Om det inte vore för vårt exportförbud så skulle landet nog ha varit tömt på de objekten. Över huvud taget har vi ett rikt kulturarv, där objekten också är bevarade och inte sönderrenoverade som ofta på kontinenten. Att vi har levt i fred har förstås också gjort att det finns enormt mycket kvar.

Det är en förmån att ha sitt intresse som yrke. Det är alltid lika fascinerande att läsa om föremålen och deras historia. Jag har arbetat med väldigt många fantastiska objekt och samlingar här på Stockholms Auktionsverk. En som jag minns särskilt är professorn och mecenaten Emil Hultmarks stora underbara samling. Bland alla teckningar och grafiska blad fanns en liten porträttskiss från 1790 av Carl Fredrik von Breda föreställande arkitekten Benjamin Henry Latrobe. Det visade sig att det var han som hade gjort de ursprungliga skisserna till Capitolium i Washington och att han anses vara den amerikanska arkitekturens fader. Porträttet var ropat till tre-fyratusen kronor men gick för över fyrahundratusen.

Det är intressant och spännande att varje säsong få göra urvalet av möbler till auktionen Klassiska. Det första jag gjorde när jag kom hit var att slå ihop avdelningarna för speglar och ljusstakar med möbler, ur och ljuskronor i katalogen. Numera visar vi också oftare bilder av flera objekt tillsammans. Vi vill pedagogiskt visa våra kunder hur man kan kombinera konsthantverk från olika epoker till ett personligt uttryck. Jag tycker att det ger en inspirerande bild och att objekten kommer mer till sin rätt på det sättet."