Joakim Bengtsson

Keramik och porslin

Värdering av hela hem inför försäljning

Joakim Bengtsson

Tel: +46 (0)70-350 81 80
joakim.bengtsson@auktionsverket.se

Besiktning-/Värderingsman, förordnad av Sveriges Handelskamrar