Joakim Bengtsson

Värdering av hela hem inför försäljning

Joakim Bengtsson

Värderingsman
Tel: +46 (0)733-40 67 14
joakim.bengtsson@auktionsverket.se

Besiktning-/Värderingsman, förordnad av Sveriges Handelskamrar