Ledning

Nybrogatan 32

Stockholms Auktionsverk Fine Art

(Org nr 559053-1785)

VD 
Mette Rode Sundström

Verksamhetschef Fine Art
Emma Ohlson
Direkt +46 8 453 67 80
E-post: emma.ohlson@auktionsverket.se

VD assistent
Christina Lindroth
Tel: +46 8 453 67 39
christina.lindroth@auktionsverket.se

Stockholms Auktionsverk Online

(Org nr 556030-3017 Lauritz.com Sverige AB)

VD 
Mette Rode Sundström

Företagsledning

Styrelse
Mette Rode Sundström, ledamot
Thomas Stensgaard, ledamot
Preben Vinkler Lindgaard, ledamot

Ekonomi

Ekonomichef
Tony Boumalhab
tony.boumalhab@auktionsverket.se

Ekonomi
Annika Nissen
Tel: +46 (0)8-453 67 72
annika.nissen@auktionsverket.se

Ekonomi
Ann-Marie Hedin
Tel: +46 (0)8-453 67 73
ann-marie.hedin@auktionsverket.se

Ekonomi
Leo Neuman
Tel: +46 (0)8-453 67 74
leo.neuman@auktionsverket.se

Teknik och säkerhet

IT-chef
Hans Ljunggren
Tel: +46 (0)8-453 67 70
hans.ljunggren@auktionsverket.se

Marknad

Marknadschef
Nina Juhl
Tel: +46 (0)8-453 67 84
nina.juhl@auktionsverket.se

Art Director
Emily Ranneby
emily.ranneby@auktionsverket.se