Gamla Kassan, Landskrona
21–23 augusti, kl 10, 2020

Katalog online

Slagauktion 21-23 augusti 2020 på Hotell Öresund, Landskrona. 

Visning Gamla Kassan, Parkgatan 4 i Landskrona.
Öppet kl 10-17:

24-26 juli 

31 juli-2 augusti

7-9 augusti 

14-20 augusti

Entré 100 SEK inkl katalog

Vänligen observera att av säkerhetsskäl får inga stora väskor eller ytterkläder tas med in i visningen. 

Fastigheten Gamla Kassan är handikappanpassat. 

Fram till auktionsstart kan bud läggas online på online.auktionsverket.se. Slagauktionerna startar kl 10. 

Utlämning av köpta och betalda föremål sker från Parkgatan 4, Landskrona mellan den 21-28 augusti. 

Lägg till i kalender