Gamla Kassan, Landskrona
21–23 augusti, kl 10, 2020

Katalog online 22 juli

Slagauktion 21-23 augusti 2020.

Visning Gamla Kassan, Parkgatan 4 i Landskrona:

24-26 juli 

31 juli-3 augusti

7-9 augusti 

14-20 augusti

Entré 100 SEK inkl katalog

Fram till auktionsstart kan bud läggas online på online.auktionsverket.se. Slagauktionerna startar kl 10. 

Lägg till i kalender