Fashion
25–26 september, kl 10, 2017

Vår auktion Fashion, där även Jewellery & Important Watches ingår, är mycket populär. Alla objekt visas på Nybrogatan 32 och klubbas online på www.auktionsverket.se/online.

Inlämning pågår!

För mer information kontakta vår specialist Beata af Donner
08-453 67 63 • beata.af.donner@auktionsverket.se

Lägg till i kalender