129. Hertha Hillfon, mask

Objektsbeskrivning
HERTHA HILLFON
1921-2013
Mask
Ansikte med slinga
Lergods, ljusblå glasyr
Höjd 84, bredd 100 cm
Podium i plåt, höjd 84, 104 x 66 cm ingår
UTSTÄLLD
Hertha Hillfon, Minnenas vind, Waldemarsudde, Stockholm våren 2008.

Ändringar
Samtliga föremål i auktionen ingår i den samling som Hertha Hillfon lämnade efter sig . Konstverken säljs i befintligt skick såsom hon lämnade dem i sin ateljé och hem. Eventuella tillverkningsdefeker, skador och lagningar är ej angivna i denna katalog.