12. Hertha Hillfon, skulptur

Objektsbeskrivning
HERTHA HILLFON
1921-2013
Livstycke
Stengods
30 x 45 cm
HISTORIK
Hertha började redan på tidigt 1960-tal att tillverkad livstycken, denna är dock från en senare period.

Ändringar
Samtliga föremål i auktionen ingår i den samling som Hertha Hillfon lämnade efter sig . Konstverken säljs i befintligt skick såsom hon lämnade dem i sin ateljé och hem. Eventuella tillverkningsdefeker, skador och lagningar är ej angivna i denna katalog.