19. Ola Billgren

Droit de suite

Objektsbeskrivning

OLA BILLGREN
1940-2001
Europeisk skymning
Signerad och daterad på baksidan Ola Billgren -87. Olja på duk, 121 x 195 cm.

UTSTÄLLD
Konstvänner, Jönköpings läns museum 2007

Ola Billgren arbetade under hela sin produktion i olika cykler, i skilda perioder där såväl motiv som teknik ständigt varierades. Inledningsvis under 1960-talet med det realistiska måleriets svenska genomslag, för att slutligen avslutas i 1990-talets uttrycksfulla, karaktäristiskt röda period. Däremellan, under 1980-talet infinner sig ett mer romantiskt måleri, Anne Ring Petersen skriver:
"Om 70-talet var årtiondet då Ola Billgren prövade alla möjliga nya vägar, tycks 80-talet däremot vara en period då han beslutsamt följer två tydligt åtskilda spår, ett måleriskt och ett fotografiskt: det ena stakas ut av arbetet med ett rent måleriskt uttryck i romantiska naturabstraktioner. Det andra av arbetet med fotocollage där fotografiets estetiska särart - det svartvita, det fragmentiserade osv - så att säga får lov att komma till sin rätt.


För att tolka oljemålningen Europeisk skymning vänder vi oss till auktionens nummer 167 med samma titel. Det svartvita collage som är förlagan till oljemålningen, där collaget är utfört 1985 och målningen två år därefter. Betraktar vi collaget konstaterar vi att vi befinner oss på Mosebackes terass på Södermalm i Stockholm. De karaktäristiska lyktorna och nedfällda parosellen vid borden för blicken vidare in i bilden, nedanför terassen där den svenska huvudstaden på vattnet breder ut sig. Vattnet återkommer i collaget, flyttar vi oss ett snäpp upp så finner vi en lättklädd folkmassa, företrädesvis män, och tankarna går oanat till ett kallbadhus där kanske någon simtävling utspelas. I nästa strimma av collaget finner vi en grupp människor i någon form av vattenfarkost, alla bär de flytväst och hjälm så säkerligen skall det köras fort och gå förhållandevis vilt till. Delarna av collaget blir till olika minnesfragment, olika händelser som utspelas vid olika tillfällen.
Tittar vi på den första lyktstolpen finner vi att själva lyktan är ersatt av en collagebit vars form osökt förnimmer om formen av Sverige.


Målningarnas titlar var alltid av stor betydelse för Ola Billgren. Dessa båda objekt har alltså benämnts Europeisk skymning. Detta trots att motiven vid närmare betraktelse är uppenbart svenska. Kanske har konstnären velat visa oss en mer exotisk bild av sitt hemland, att Sverige är en del av Europa och precis så sydländsk som stämningen i målningen betonar. I oljemålningen har collagets olika delar låtits flyta samman, därmed erhåller målningen en betydligt mer diffus karaktär. Terassen och staden nedanför är mest tydliga, men de olika fälten med människor har suddats ut och blivit till ljusare horisontella fält som sveper över målningen, liksom en fyrs ljus sveper i natten. Ola Billgren visar oss en romantisk bild av sitt hemland, där vi i solnedgången visas en av de vackraste Europeiska städerna.
Till skillnad mot collaget, som är svartvitt, fullkomligen vibrerar oljemålningen av färgens spelande toner. Musiken, även den central för Billgren, känns märkligt närvarande. Den stundande skymningen, den varma sommarkvällen, den romantiska stämningen. Det stillsamma skådespelet skildras med hjälp den röda, varma kulören som tillåts omfamna staden, en kärleksförklaring.

Gunnar Lindqvist skriver: "I de romantiska landskapsmålningarna finns måleriets vibrationer, ljusets atmosfär, färgens mättnad, de tunna färgmolnens upplösning, skikt-påskiktmåleriets transparens. Allt skapar rumsligheter - fiktiva landskapsrum, föränderliga, men samtidigt fjärran och bortom, som inte kan fångas av ett igenkännande utan endast av ett kännande."