40. LINN FERNSTRÖM, född 1974, Bland människor

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LINN FERNSTRÖM
född 1974
Bland människor
Signerad och daterad på baksidan Linn Fernström 2002. Blandteknik på papper, 29 x 41,5 cm.
Signed and dated verso. Mixed media on paper.

Linn Fernström
Född 1974 i Örebro

Linn Fernström har under de senaste åren etablerat sig som en av Sveriges mest uppskattade och omtalade konstnärer. Sedan examensutställningen år 2000 har hon bjudit betraktaren in i Linn Fernströms värld, en värld mellan drömmen och verkligheten. Här skymtar vi oftast henne själv som modell, i princip uteslutande omgiven av diverse djur och fåglar. Målningarna är alltid djärva, vackra och fascinerande, någon enstaka gång med ett lätt sting av obehag då en avhuggen kroppsdel skymtar förbi. Obehaget förblir dock kort, fascinationen och beundran inför såväl tekniken som koloriten i de praktfulla målningarna tar överhanden.