6237. Samling av brev von Brinkman till Ulla de Geer

Objektsbeskrivning
OMFATTANDE SAMLING BREV SKRIVNA AV CARL GUSTAF VON BRINKMAN TILL
GREVINNAN ULLA DE GEER 1822-1847.
8:o (220x150 mm). Omfattar ca 900 brev och vittra stycken, femte bandet med porträttgravyr föreställande Brinkman i glasad guldram. Breven mestadels skrivna på vitt skrivpapper, tre av volymerna med många brev och dikter på färgat papper.
Bundna i 8 samtida halvfranska band med fyra upphöjda bind, röda och gröna ryggetiketter, guldpressade titlar och ryggdekor samt gröna sidenknytband. Banden ej helt uniforma och lätt nötta, ett par knytband med skador.

Medföljer 3 brev skrivna av Brinkman till Lovisa Magdalena Linroth, Georg Adlersparres hustru, daterade 1831-1834 samt 6 silhuettporträtt och 1 blyertsteckning vilken getts som gåva till Brinkman, 1 silhuett daterad 1786 (föreställande Brinkman) och teckningen i ett omslag daterat 1789. 8 volymer.

Carl Gustaf von Brinkman (1764-1847), svensk författare och diplomat, ledamot av Svenska Akademien. Brinkman lämnade sin tjänst som diplomat 1810 och kom därefter att leva ogift i Stockholm och ägna sig åt sina litterära intressen. Ulrika "Ulla" Sofia De Geer, född Sprengtporten (1793-1869) svensk grevinna och en av tidens viktigaste salongsvärdinna. Brinkman besökte ofta de Geers litterära salong i Stockholm och hon var hans främsta välgörare.
Korrespondensen inleds i juni 1822 och fortsätter fram till hans död 1847, det sista brevet är daterat "natten emellan julafton och juldagen 1847", han avled på morgonen samma dag. Brinkman skriver under de första åren på franska för att under brevsamlingens senare år övergå allt mer till att skriva på svenska. Utöver brev innehåller samlingen, i avdelningar med separata titelblad benämnda "Poetiska bilagor", mängder med egna vittra stycken, men också bland annat en avskrift betitlad "Fragmenter ur Frithiof efter Tegnérs första handskrift 1824", vilket är av särskilt intresse med tanke på Brinkmans nära vänskap med Tegnér.
Ewert Wrangel skriver i "Brinkman och Tégner. Ett vänskapsförhållande efter förtroliga bref." (1906) angående Brinkmans brevskrivande att "till damer skref Brinkman betecknande nog nästan alltid i 8:o, till sina manliga korrespondenter i 4:o. Hans piktur är ända in i det sista ytterst jämn, tydlig och vårdad. Vanligen undertecknade han sig »v. Br.»; utanpå brefvet skref han »v. Brinkman». Hans bref äro merendels under de sista årtiondena affattade på svenska; men han fortfor länge att till de fransyskt uppfostrade svenska damerna skrifva på franska."

Proveniens: Kulla Gunnarstorp.