6236. Samling brev m.m. JOLO - Margareta Sjögren

Objektsbeskrivning
SAMLING BREV OCH FOTOGRAFIER MED MERA. OLSSON, JAN OLOF (1920-1974) journalist, författare, kåsör - SJÖGREN, MARGARETA (1919-1996) författare, journalist, balettkritiker; med flera.

1. Brev, telegram med mera från JOLO till Margareta (och familjen), ca 1944-72. Ca 150 st. Två A4-pärmar.

2. Brev, telegram med mera från JOLO till Margareta och familjen från Amerika ca 1950-51. Ca 125 st. En A4-pärm.

3. Ask med fotografier relaterade till olika böcker eller journalistiska resor, ofta med JOLO i bild, en del tagna av JOLO, med mera. Plus diverse fotografier i 2 plastpåsar. Från bl.a. USA, England, Tyskland, Sverige. Sammanlagt ca 380 st.

4. Brev (huvudsakligen) till Margareta Sjögren från hennes mor, ca 1930-72. Ca 120 st. En A4-pärm

5. Brev (huvudsakligen) till Margareta Sjögren från hennes far, ca 1930-1954. Ca 130 st. En A4-pärm

6. Brev och vykort med mera till Margareta Sjögren från olika personer, ca 1947-73. Brevens innehåll är bl.a. dels kommentarer till recensioner, dels brev om anställningar och liknande . Ca 160 st. Två A4-pärmar.
Från bl.a. Kar deMumma (Erik Zetterström); Alva Myrdal; Lars Löfgren; Ragnar Svanström; Alfred V. Jensen; Per Erik Wahlund; Viola (Zetterström); Lis Asklund; Sven Ulric Palme; Ivar Harrie; Carl Adam Nycop; Albert Bonnier Jr.; Allan Hernelius; Bengt Häger.

7. Ett kuvert med osorterade handskrivna anteckningar, några brev med mera, huvudsakligen av JOLO.