6234. Norwegian Costumes -26 handkolorerade fotografier

Objektsbeskrivning
NORWEGIAN COSTUMES - NORVEGISCHE COSTUMES - NATIONAL-TRACHTEN DE LA NORVEGE (pärmtitel). Album med 26 handkolorerade albuminfotografier av norske folkedräkter, uppklistrade på svart kartong. Mått ca 160x220 mm.
Originalband i rött klot med titeln "Norwegian Costumes" i guld på främre pärm (mått för band 320x250 mm). Troligen fotografier av Marcus Selmer och/eller Knud Knudsen, båda från Bergen.Visningsalbum för F. Beyer Bokhandel, Strandgaden 2, Bergen.
Fotografierna är fint handkolorerade och i gott skick. Några med handskriven text under fotografiet.

Ovanligt med dessa album i detta fina skick.

Marcus Selmer (1819-1900), erkänd norsk landskaps- och porträttfotograf. År 1852 kom han efter att ha först praktiserat som daguerreotypist i Stavanger till Bergen, där han blev kvar i hela livet. Den första tiden reste Selmer mycket i Norge och fotograferade landskap, bilder som sedan såldes genom bokhandlarna. Han blev en 1872 publicerade han "Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen". Selmer blev kunglig hovfotograf 1880 och blev Bergens ledande porträttfotograf, han fotograferade bl.a. B. Bjørnson. Han mottog priser både i London, Paris, Wien och Köpenhamn, var hedersmedlem i Dansk Fotografisk forening och Société Francaise de Photographie. Hans arkiv blev dessvärre förstört efter hans död.

Knud Knudsen (1832 - 1915), räknas som en av Norges mest betydande landskapsfotografer under 1800-talet.