6232. Torstensson 2 egenhändigt undertecknade dokument

Objektsbeskrivning
LENNART TORSTENSON (1603-1651), svensk greve och militär. 2 egenhändigt undertecknade dokument, en handling och en kvittens, daterad 10 juli 1646 respektive 28 maj 1630.
1. Folio (315x200 mm.). 4 sidor, varav 1 skriven. Egenhändigt undertecknat och med sigill, dokumentet med 4 vikmärken, längre reva i rygg, småfläckig främst på sista bladet.
Rapport på tyska rörande militära frågor skriven under Torstensons sista år i utlandet innan han återvände till Sverige och upptogs som greve.

2. 150x200 mm. Kvittens på papper egenhändigt undertecknad med rött sigill. Några smärre pappersförluster vänster marginal.

Lennart (Linnardt) Torstensson (1603-1651), greve, riksråd. fältmarskalk, "skaparen" av Gustav II Adolfs artilleri.