6224. Kristina av Holstein-Gottorp handling 1617

Objektsbeskrivning
KRISTINA AV HOLSTEIN-GOTTORP (1573-1625), drottning av Sverige, Karl IX:s andra gemål, mor till Gustav II Adolf.
Egenhändigt undertecknad handling, daterad 17 januari 1617.
Folio (325x200 mm.). 4 sidor, varav 1 skriven. Egenhändigt undertecknat och med sigill, dokumentet med 3 vikmärken, fuktfläck över sigill och signatur.