6223. Drottning Kristinas förmyndarregering 1642

Objektsbeskrivning
KRISTINA (1626-1689). Handling egenhändigt undertecknad av drottning Kristinas förmyndarregering, bl.a. Pehr Brahe, Clas Fleming, Axel Oxenstierna och Gabriel Oxenstierna. Daterad Stockholm 23 juli 1642. Mått ca 455x605 mm. Sigill saknas. Stort hål i veck med förlust (4x5 cm), förluster i vikning på ytterkanter, veck, fläckar, solkad.