6222. Karl IX signerad handling daterad 1683

Objektsbeskrivning
KARL XI (1655-1697), kung av Sverige 1660. Egenhändigt undertecknad handling på pergament, daterad 16 januari 1683.

Folio (325x255 mm.). 8 sidor, varav 6 skrivna. Skriven på pergament, bunden med sidenband i svenska flaggans färger, med sigill, och sigilldosa i trä. Vikt, sigilldosan med en mindre skada, dokumentet med några småfläckar, främst på sista bladet.

Dokument rörande den avlidne Axel Lillie (1603-1662), svensk friherre och greve, generalguvernör i Pommern, grundare av Lövstad slott. Dokumentet gäller Lillies "likjordning" (= jordfästning). .