6114. Hasselquists Resa til Heliga Landet tryckt 1757

Objektsbeskrivning
HASSELQUIST, FREDRIC. Iter Palæstinum eller Resa til Heliga Landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier... Utg. C. Linnæus. Stockholm (L. Salvius) 1757.

8:o. (16), (1)-619 (sid. 210-229 överhoppade i pagineringen), (1) s.
Brunt samtida hfrbd, nött, något skeva pärmar, blekt rygg med skadad titeletikett och fem upphöjda bind, röda snitt. Ett blad med liten pappersskada i yttre marginal. Enstaka fläckar. Gammal signatur O:B i nedre marginal av titelbladet.

Soulsby 3577. Hulth 105/06. Pritzel 3841.
Första upplagan utgiven av Linné och med dennes förord över författaren.