6111. Catlins Nord-Amerikas indianer 1848

Objektsbeskrivning
INDIANER. CATLIN, G. Nord-Amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar, upplefvade äfventyr och öden. 1848. Öfversättning från femte engelska upplagan. Stockholm (P. G. Berg) 1848.

Liten 4:o (260x175 mm). (5), VI-XI, (1), (1)320 s. 23 färglitograferade planscher (alla, 1 m. lagad reva, delvis något fläckade, delvis missfärgade av text, mest på baksidan).
Svart samtida hfrbd med dekorerade pärmar, obetydligt nött, liten spricka i övre del av främre fals, rikt guldornerad rygg, helt guldsnitt.