6103. Lexikon över dansk adel 1787-1872

Objektsbeskrivning
(3). Lexicon over adelige familier i Danmark, Norge og hertugdommene. Udgivet af Det Kongelige Danske Genealogiske og Heraldiske Selskab. I - II + V. CASTENSKIOLD, CHR. C. L., Suppl. t. d:o. Kbhvn u.å. (1787)-1872.

Graverat titelblad, 108 till större delen handkolorerade graverade planscher med vapenavbildningar (alla, enstaka fläck.), graverade vignetter.

Välbevarade bruna kalvskinnsbd, bred guldpressad pärmbordure, på fr. pärmarnas mittfält Gustaf Bernströms guldpressade exlibris, breda inre denteller, kantförgyllning, något blekta rikt guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, blågröna snitt. (Hedberg). Skinnskodda fodrade kassetter. Talrika vackert skrivna samtida marginalanteckningar (tillägg) i svart bläck, senare marginalanteckningari blyerts. Exlibris Laurentii Stolt. Praktexemplar. 3 vol.

Böckerna paginerade som följer: I. (6, inkl. grav. tlbl.), (I), II-LXXXIV, (1), 2-106, (2, rättelseblad), 109-207, (1), 213-309, (1), 313-348. II. (5), 4-62, 65-130, 133-229, (1), (1), 334-362. III. (2), 3-87, (1).
De saknade bladen har troligen varit deltlbl., eventuellt ngr. rättelseblad, då arbetet publicerades i häften, 4 st. för del I o. 4 st. för del II.
Hoppet i slutet av del. II rör sig om överhoppade sidor i pagineringen, då texten är komplett.
Förutom här medföljande supplement publicerades tidigare yttreligare ett av W. v. Benzon i "Magazin til den danske adels historie" 1824.