6100. Saxos Danska krönika 1610

Objektsbeskrivning
DANMARK. SAXO GRAMMATICUS. Den Danske krønike... først aff latinen udsaet, flittelige offuer-seet oc forbedret, aar M.D. LXXV. aff Anders Søffrenssøn Vedel. Oc nu,... paa ny prentet... Kiøbenhaffn (Henrich Waldkirch) 1610.

Liten folio (ca 265x175 mm.). (32), (I)-DXLVII, (29) pp. Titelblad tryckt i rött o. svart (uppfodrat, lagade småskador i yttre marginal, fuktfläckat, nära skuret i yttre marginal).
Nött brunt nära samtida hfrbd, rygg m. fyra upphöjda bind, röda snitt. 7 blad lagade i yttre marginal. Delvis fuktskadad o. fläckad. Några förstrykningar i marginalerna eller i text. Vapenexlibris.

Thesaurus 205. Den ovanliga andra upplagan av den första danskspråkiga Saxo-översättningen.