6097. Axel Oxenstiernas brevväxling 18 volymer

Objektsbeskrivning
OXENSTIERNA, AXEL. (18). Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Utgifna af Kongl. Vitterhets-Historie- och Antikvitetsakademien. I:1-7, II: 1-11. Stockholm (P. A. Norstedt & söner) 1888-1905.

8:o (235x155 mm.). Bruna uniforma hfrbd, pärmar med marmorerat papper, ryggarna med mörkröda titeletiketter, marmorerade snitt (Hedberg, Stockholm). Bokhandelsetikett Killbergs bokhandel, Helsingborg.
18 volymer.

Ej komplett exemplar av Axel Oxenstiernas brevväxling. I del I utkom ytterligare 9 delar och i del II ytterligare 3 delar. Utgiven av Carl Gustaf Styffe, Per Sonden, Herman Brulin, Nils Ahnlund m.fl. Den första avdelningen innehåller Oxenstiernas egna brev och skrifter och den andra avdelningen innehåller brev ställda till honom.

Proveniens: Kulla Gunnarstorp.