6080. Wright's Svenska fåglar bibliofilupplagan

Objektsbeskrivning
BIBLIOFILUPPLAGAN AV SVENSKA FÅGLAR. (3). WRIGHT, MAGNUS, - WILHELM, - FERDINAND VON. Svenska fåglar. Text E. Lönnberg. I-III. Stockholm 1925-29.

Folio (ca 380x280 mm.). 364 planscher (alla) o.a. illustrationer. Samtliga planscher och anfanger handkolorerade.
Ljusbruna halvmarokängband, ryggar med fem upphöjda bind, hela guldsnitt. (Hedberg). Bibliofilupplaga tryckt på holländskt papper i 60 nr. ex., detta nr 16. 3 vol.