6073. Konkret konst med serigrafier av Baertling

Objektsbeskrivning
BAERTLING. BJERKE PETERSEN, VILHELM. Konkret konst. 1956.

4:o (280x200 mm). 4 signerade kolorerade originalserigrafier O. Baertling - O. Bonniér - K.-A. Pehrson - V. Bjerke Petersen (alla, svagt mörknade i övre marginal), kolorerade planscher och andra illustrationer.
Ljusbrunt dekorerat originalskinnband, något nött, rygg med fem upphöjda bind, övre guldsnitt, marmorerad skinnskodd pappkassett. Upplaga tryckt i 150 numrerade exemplar, detta nr 119.