6067. Skräckromanen Munken i ny upplaga 1874

Objektsbeskrivning
SKRÄCKROMAN TRYCKT PÅ BLÅTT PAPPER. LEWIS, M(ATTHEW) G(REGORY). Munken. Roman. Öfversättning. Ny upplaga. Stockholm (J. G. Janssons boktryckeri) 1874.

8:o (ca 180x117 mm.). (2), (1)-383, (1 blank), (2, Innehåll, verso blank) s. Titel tryckt i rött o. svart, hela boken på blått papper.
Något nött mörkrött samtida hfrbd, guldornerad rygg m. fyra upphöjda bind, röda snitt. (Johan Hellqvist bokbindare, Stockholm). Tillskrift på främre pärmens insida av boktryckaren: "Tryckt på blått papper, utgör detta, det enda expl. J. G. Jansson.".

Boken utkom i original "The Monk, a romance" 1796 (eller 1795 under titel: Ambrosio or the Monk), och översattes första gången till svenska av Herman Anders Kullberg och Ulrika Carolina Wadström, tryckt hos Deleen och Forsgren 1800-1804
Föreliggande upplaga är den andra.

Matthew Gregory Lewis (1775-1818), engelsk romanförfattare, efter sitt mest beryktade arbete kallad Monk-Lewis. Lewis var omhuldad i de högre sällskapskretsarna och vän med Byron och Walter Scott. Då Lewis vid 19 års ålder var engelsk attaché i Haag, skrev han skräckromanen Ambrosio, or The Monk (1795, på svenska Munken, 1800-1804). Hjälten däri är en spansk munk, som frestas av en demon i skön kvinnoskepnad, begår allehanda brott och slutligen säljer sin själ åt djävulen. Hårresande och vällustiga skildringar avlöser varandra i den med betydande fantasi och gestaltningskraft skrivna boken, som fick stort inflytande på romanalstringen i Europa vid 1800-talets början. (Wikipedia).