6063. Almquist Törnrosens bok 1832-51 8 volymer

Objektsbeskrivning
(ALMQUIST, CARL JONAS LOVE). (8). Fria fantasier hvilka, betraktade såsom ett helt, af herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens bok, stundom en irrande Hind. I-XIV. Stockholm (J. Hörberg - Hörbergska boktryckeriet) 1832-51. Den sk. "Duodesupplagan".

Senare brungula hfrbd, obetydligt nötta, monogram i guld på främre pärm, lätt blekta guldornerade ryggar, 1 rygg fläckad, övre stänksnitt, i övrigt oskurna. Samtliga originalomslag medbundna (utom främre t. d. IV:1, delvis något nötta och fläckade). Några smärre marginallagningar, enstaka fuktfläckar, delvis något brunfläckade (se nedan). 8 vol.

Samtliga originalupplagor.
Almquistiana 204 (utan Gudahataren som vanligt, nämns i noten s. 113), 206, 208-209, 212-215, 217, 219-223.
Almquistiana 209 m. varianten av sid. 432 rad. 8 där texten lyder: "... tycker om dem; de göra hennes umgänge..." o. Almquistiana 214 s. 168 där överskriften börjar: "Palermos slott...".
Följande verk ingår i Törnrosens bok:
I. Jagtslottet (1832); II. Hermitaget. Vargens dotter (1833); III. Hinden (1833, titelblad fläckade); IV. Drottningens Juvelsmycke (1834, ett titelblad lagat i inre marginal, delvis brunfläckad); V. Ramido Marinesco (1834); VI. Baron Julius K*. ur fröken Eleonoras reseminnen (1835); VII. Columbine. Historien om dufvan från Skåne (1836); VIII. Återkomsten; Arminta May; Urnan (1838); IX. Kapellet; Palatset (1838); X. Godolphin; Svenska fattigdomens betydelse; Skaldens natt (1838); XI. Skällnora Quarn; Friherrinnan (1838); XII. Herr Hugos Akademi; Hvad är penningen; Poesi och politik, Folknöjen; Storhetens tillbedjan (1839, delvis fuktfläckad); XIII. Målaren; Prestens ställning (1840); XIV. Den sansade kritiken. Efter Molière (1851).