6062. Barnbok med uppställbara scener 1883

Objektsbeskrivning
BARNBOK MED UPPSTÄLLBARA SCENER. Stort menageri (pärmtitel, tryckt titelblad saknas). (Oskar L. Lamm, tryckt hos J. F. Schreiber, Esslingen) utan år (1883).

4:o (ca 315x210 mm.). Färglitograferad påklistrad pärmtitel, 6 färglitograferade planscher med uppställbara scener (alla, enstaka fläckar, ramar med mindre skador i marginalerna, text delvis fläckad, fläckad och nött på baksidorna).
Lösa i senare blå halvklotmapp med färglitograferat främre originalomslag påklistrat.

Bratt-Klingberg: Barnböcker utgivna i Sverige 1840-89, d. III, 4067.
Inom grön dekorerad ram 6 uppställbara scener i 3 plan bakom varandra: bakgrund; ett djur eller en djurgrupp; en öppning, galler eller genomskinligt papper föreställande glas (Akvarium). När scenen ställs upp framträder en text på vers.
Efter tyskt original "Grosse Menagerie" från 1882.