6055. Gustav Vasas bibel 1540-41

Objektsbeskrivning
GUSTAV VASAS BIBEL. (Biblia, thet är, all then Helga scrifft på swensko... Uppsala (G. Richolff) 1540-41.) Titelbladet till Gamla Testamentet och ytterligare 2 (blanka) blad saknas.

Folio. 759 (av 762) blad. 60 träsnittsillustrationer, delvis helsides.
Senare (1700-tal) nött brunt skinnband på träpärmar, spännen o. beslag (ett beslag senare) av mässing, senare försättsblad och inre doblurer.
Titelbladet till Nya Testamentet nära skuret i övre o. yttre marginal (titelblad till GT och de två blanka bladen saknas). Gamla (nära samtida och senare, 1800-tal) marginalanteckningar o. förstrykningar. Delvis med lagningar, ca 30 blad med textförluster, även några mindre bildförluster. Revor, delvis fuktfläckad o. brunfläckad, bläckfläckar. Skuren med delvisa förluster av marginaltext i yttre marginal o. rubriker o. paginering i övre marginal.

Defekter: Titelblad till GT saknas, förspråket med lagningar o. delvis större textförluster, fläckar; AVD. I: delvis skuren i yttre marginal med delvisa förluster av marginaltexter, några blad med lagningar, textförluster blad LXXX-LXXXIII, fuktränder blad XCVII-CII, CXXI-CXXIII; AVD. II:delvis skuren i yttre marginal med delvisa förluster av marginaltexter, några blad med lagningar, fuktskador blad XIX-XXX; AVD. IV: delvis skuren i yttre marginal med delvisa förluster av marginaltexter, några blad med lagningar, blad LX omfattande textförlust; AVD. V: Blad XLIX-LXXXIX felbundet i avd. III, sista blanka bladet saknas, delvis skuren i yttre marginal med delvisa förluster av marginaltexter; AVD. III: några blad felbundna, delvis skuren i yttre marginal med delvisa förluster av marginaltexter, några blad med lagningar o. textförluster (bl.a. blad II-VI), AVD. VI = NT: Sista blanka bladet saknas, blad omkastade, delvis skuren i yttre marginal med delvisa förluster av marginaltexter, några blad med lagningar o. textförluster (bl.a.blad CLIII-CLXII).

Collijn II: 88-104. Gustav Vasa lät trycka denna vackra bibel under reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Petris överinseende, det var den första helbibeln som kom ut på svenska språket. Tryckaren Richolff hämtades från Lübeck och han tog även med sig flera träblock, bl.a. från Wittenberg. Bland illustrationerna finns bl.a. sju av Lucas Cranach den äldre och tre av Georg Lemberger.

Säljes i befintligt skick utan returrätt.