6052. Strindberg Samlade otryckta skrifter m.fl. 5 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (5). Samlade otryckta skrifter. I-II. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1918-19.

Liten 4:o. Originalomslag.
Samtida mörkröda hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerade ryggar med fem upphöjda bind, marmorerade snitt). (Nils Linde, Göteborg). Med flera. 5 vol.

Omfattar: Samlade skrifter. LIV. Efterslåtter (Stockholm 1920, band som föregående); Samlade dramatiska arbeten. Romantiska dramer. III (Stockholm 1904, mörkrött hfrbd, blekt rygg [Hedberg]), D:o. Historiska dramer. II (Stockholm 1903, mörkrött hfrbd, blekt rygg [Hedberg]).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.