6051. Strindberg Klubbens handlingar 1881

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Klubbens handlingar. Första kapitlet. 23 november 1880-1881. Stockholm (Central-Tryckeriet 1881).
8:o. (12) s. Oskuren i originalomslag (främre omslag nött i yttre marginal).
Ej i Zetterlund. +

Stormästarinnan och Stormästaren kalla Klubben till Påskfest på Alhambra... 1882. Stockholm (Central-Tryckeriet) utan år (1882).
Stor 8.o. (4) s. Text i rött och svart. Delvis bruntonat. Nötningar och smårevor i yttre marginal. Ej i Zetterlund.

Klubben bestod ursprungligen av 17 medlemmar, bland vilka August och Siri Strindberg innehade sekreterarposten. Medlemsantalet 1882 var 31 st.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.