6050. Strindberg Förord till Svarta fanor 1914

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. Förord till Svarta fanor (skrifvet februari 1908). Stockholm 1914.

Liten 4:o. (12) s. Putsat övre snitt, i övrigt oskuren.
Senare rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Nils Linde, Göteborg). Originalupplaga, tryckt för privat utdelning i 20 nr. ex., detta nr 3.

Z: VI:1159; Svedlin 36.
Författades troligen hösten 1907 med kompletteringar i februari 1908. Strindberg var länge tveksam om han skulle låta trycka förordet. I ett brev (Strindbergs brev 5749) till Björck & Börjesson 1 februari 1908 tycker han att det skall tryckas, men en vecka senare (brev 5766) säger han att det inte ska tryckas.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.