6049. Särtryck och extrakt av Strindberg 5 volymer

Objektsbeskrivning
SÄRTRYCK OCH EXTRAKT. (5). STRINDBERG, AUGUST. Qvinnosaken enligt evolutionsteorin. Köpenhamn 1888.

Stor 8:o. (1)-19, (1 blank) s. Främre originalomslag.
Senare rödbrunt hfrbd, lätt blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt (Hedberg).
Z:VI:354; Svedlin 133. Særtryck af "Ny Jord", maj (1888, s. 385-403) Hefte 1, med separat paginering.
Med flera. 5 arbeten.

Med flera omfattar: D:o. Häftad med nött originalomslag; 3 extrakt ur "Ny jord", Köpenhamn 1888-89. Klotryggsband: De smaa (s. 193-200, Z:VI:290, september 1888); Hjernornas kamp (s. 193-216, Z:VI:345, mars 1888); Flickornas kärlek. Ur Skärkarlslif. (not 1. Utesluten ur Svenska upplagan, af förläggaren; Z:VI:362; Svedlin 19. S. 449-459, november 1888).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.