6048. Strindberg i Ur dagens krönika 4 volymer

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (4). Ur Dagens Krönika. 2 nummer från 1882-1883 med bidrag av Strindberg.
8:o. Något nötta omslag. M.fl. 3 häften + 1 vol.

Bidragen omfattar: 1882: nr 2: Om realism (Z:VI:170); 1883: nr 3: Nytt vin på gamla flaskor (Z:VI:201 resp. I:26); D:o. Extrakt. M.fl. omfattar: Vitter kalender 1872. Utgifven af Upsalastudenter (Upsala 1872, Arnkel Ofeg: Början af Ån Bogsveigs saga, s. 168-176, Z:VI:20, Svedlin 120; söndrigt omslag).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.